Nhận dạng một người trong video

Nhận dạng một người trong một video với API của microsoft.

Một project nhỏ sử dụng 2 công nghệ của Microsoft là Face API và Video API để nhận dạng một người có xuất hiện trong một video hay không. Project này chỉ nhằm mục đích nguyên cứu về các công nghệ nhận dạng của Microsoft.

Nếu ai có hứng thú muốn tìm hiểu hoặc tiếp cận với các công nghệ này thì có thể đọc ở đây

Toàn bộ source code của project các bạn có thể xem ở đây.


Copyright © 2022. All rights reserved.