Intercommunication với blackcat

Giao tiếp giữa các processes thì không phải là chủ đề gì quá mới mẻ, có nhiều kỹ thuật hổ trợ việc đó vd như pipe hay kể cả socket… nhiều lắm, tha hồ lựa. Blackcat cũng dùng các kỹ thuật này, wrap chúng lại để dể xài hơn thôi :))

Blackcat là 1 bộ thư viện tiện ích đơn giản gọn nhẹ giành cho .Net, nó bao gồm nhiều thành phần như Configuration, EventBus, IoC, AppCrash… Hôm nay mình sẽ giới thiệu thành phần Intercomm, với Intercomm bạn có thể giao tiếp với các processes trong 1 nốt nhạc :))

Gửi nhận sự kiện giữa các modules với blackcat

Nếu bạn từng code android thì chắc cũng biêt đến 1 thư viện khác nổi tiến là greenrobot eventbus, nó dùng để gửi và nhận các events từ các modules khác nhau theo mô hình pub/sub. EventBus của blackcat thực ra là chôm ý tưởng từ thư viện này mà thôi :))

Blackcat là 1 bộ thư viện tiện ích đơn giản gọn nhẹ giành cho .Net, nó bao gồm nhiều thành phần như Configuration, EventBus, IoC, AppCrash… Hôm nay mình sẽ giới thiệu thành phần EventBus, với EventBus bạn có thể gửi và nhận sự kiện giữa các mudules một cách đơn giản nhất có thể.

Gửi thư phong cách developer ¯\_(ツ)_/¯

Notepad tự động mở, tiếng gỏ phát ra từ bàn phím dẫu cho cô ấy không hề động tới nó. Trong màng đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng lạch cạch và từng dòng chữ cứ thế xuất hiện trên màng hình laptop.

Chiều rảnh rổi ngồi code vu vơ vài dòng thế là ra được cái chương trình tán gái phong cách developer 😊 Chương trình này sẽ tự động mở notepad và tự động “viết vu vơ” vài dòng tâm trạng gửi tới người thương, Để tăng phần ảo diệu thì chương trình còn giả lập tiếng gỏ phím tạch tạch tạch nữa 😊

config4net

Config4Net manages multiple configurations (saves, loads, builds UI automatically and synchronizes from UI to underlying data).

var awesomeAppConfig = Config.Default.Get<AwesomeAppConfig>();
UiManager.Default.Build<IWindowContainer>(awesomeAppConfig).Show();

Config4Net manages multiple configurations (saves, loads, builds UI automatically and synchronizes from UI to underlying data).

Pagination


Copyright © 2022. All rights reserved.