Raspberry Pi và cách cấu hình cơ bản

Sau thời gian ăn nằm với đồ án thì mình sẽ trở lại với nhiều chủ đề mà mình có dịp tiếp xúc trong thời gian qua, các chủ đề đều bắt nguồn từ đồ án hoặc những project mà mình từng làm. 96% trong số chúng là mình tự tìm hiểu nên sẽ không tránh được sai sót vì thế nếu bạn nào thấy mình sai thì cứ nhiệt tình góp ý ở mục comment bên dưới, mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về Raspberry Pi và cách cấu hình một số tính năng để sử dụng nó hiệu quả hơn.

Về phương diện một nhà phát triển ứng dụng thì chúng ta không cần hiểu quá sâu về cấu trúc phần cứng của raspberry, chỉ cần biết một số thông tin cơ bản như sau:

Cài đặt và sử dụng WindowBuilder trong Eclipse

WindowBuilder là 1 plugs-in của Eclipse thần thánh dùng để thiết kế giao diện AWT hoặc Swing bằng cách kéo thả vì thế nên giúp lập trình viên tiết kiệm khá nhiều thời gian viết code. Theo mặt định thì Eclipse không có cài sẵn WindowBuilder vì thế nên chúng ta sẽ cài bằng tay và đây cũng chính là chủ đề của bài viết này.

chat-socket

A simple chat application includes chat client and chat server. Support multiple users, private chat, and personal status. This project is based on TCP socket, multithreading, Java serialization, and JSON.

chat-socket is a simple chat application includes chat client and chat server. Support multiple users, private chat, and personal status. This project is based on TCP socket, multithreading, Java serialization, and JSON.

Pagination


Copyright © 2022. All rights reserved.